Leányvári Német Nemzetiség
"A tradíció nem a hamu megőrzését, hanem a láng fenntartását jelenti!" (Ricarda Huch)

Bemutatkozás

nincsenek hírek ebben a listában

A TÁNC a DAL és a ZENE köré fontuk oldalainkat, úgy ahogy a muzsika az ének és a pörgés sokunk mindennapjait körbe öleli. Hozzáadtuk a fonandóhoz azt is, amitől erősebb, tartósabb, szebb lesz az eredmény, épp olyan, mint táncos leányaink koronái. Óvodánk és iskolánk építette alapokra támaszkodva, múltunkban gyökerező hittel, hagyományaink kincseit mindig szem előtt tartva, kitartó erővel teremthetjük csak meg a fény átadásának misztériumát. Az őseinktől kapott lángot így együtt, összefonódva táplálhatjuk és bízhatunk fiataljaink jövőbe vetett hitének hasonló szellemiségében.


"Gott erhalte uns die Liebe
Zu dem schönen Heimatland
Wo die Wiege unserer Ahnen
Wo das Vaterhaus einst stand"


Leányváron 1973 óta működik német nemzetiségi dalkör, 1995 óta táncegyüttes, 1997 óta fúvószenekar. 
Kultúrcsoportjaink, céljaik elérésének érdekében 2007-ben egyesületté alakultak.
Civil szervezetünk fő tevékenysége a csoportjaink működtetése és támogatása.
Egyesületünk céljai:
- a német nemzetiségi kulturális hagyományok őrzése, ápolása és fejlesztése elsősorban Leányvár településen,
- a helyi és a magyarországi németek kultúrájának, szokásainak, hagyományainak megismertetése,
- képzések és továbbképzések támogatása, szervezése,
- országos és nemzetközi kapcsolatok szervezése,
- tagjai érdekeinek érvényesítése,
- a német kisebbségi önkormányzatokkal, egyesületekkel és más kulturális szervezetekkel való együttműködés,
a német nemzetiségi hagyományok ápolása és fejlesztése érdekében. 
- lehetőséget adni arra, hogy az ifjúság megismerje a német nemzetiségi kultúrát.
- aktívan bekapcsolódni az önkormányzat helyi kulturális életébe.