Leányvári Német Nemzetiség
"A tradíció nem a hamu megőrzését, hanem a láng fenntartását jelenti!" (Ricarda Huch)

Bemutatkozás

Legújabb híreink
2016. szeptember 11.

1%

Köszönjük szépen az 1%-os felajánlásokat. Egyesületünk a kapott összeget (426 946,- Ft) alapszabályában meghatározott céljaira fordítja!
2016. július 02.
Tánccsoportunk Gyöngyöspatán, a Péter-Páli Palóc Napokon járt. Egy igazi, hagyományos palóc lakodalomnak voltunk mi is a részesei: menyasszony kikérés, lakodalmi menet, menyasszonyunk színpadon öltöztetése, templomi "ceremónia", menyasszonytánc.
2016. június 03.
Tánccsoportunk 12 fős különítménye Törökországban, Izmit városában járt. Sok-sok maradandó élménnyel, vicces történettel és rengeteg kalanddal tértek haza.
2016. május 15.
Az együtt repülés csodálatos érzése :-)
2016. március 20.
Megemlékeztünk a Leányvári svábok elűzetésének 70. évfordulójáról. Templomunkban egy új kovácsoltvas mécsestartón 46 lángocska világíthat, ebből egy mindig azokért fog, akik nem lelhettek örök nyugalmat saját hazájukban.

A TÁNC a DAL és a ZENE köré fontuk oldalainkat, úgy ahogy a muzsika az ének és a pörgés sokunk mindennapjait körbe öleli. Hozzáadtuk a fonandóhoz azt is, amitől erősebb, tartósabb, szebb lesz az eredmény, épp olyan, mint táncos leányaink koronái. Óvodánk és iskolánk építette alapokra támaszkodva, múltunkban gyökerező hittel, hagyományaink kincseit mindig szem előtt tartva, kitartó erővel teremthetjük csak meg a fény átadásának misztériumát. Az őseinktől kapott lángot így együtt, összefonódva táplálhatjuk és bízhatunk fiataljaink jövőbe vetett hitének hasonló szellemiségében.


"Gott erhalte uns die Liebe
Zu dem schönen Heimatland
Wo die Wiege unserer Ahnen
Wo das Vaterhaus einst stand"


Leányváron 1973 óta működik német nemzetiségi dalkör, 1995 óta táncegyüttes, 1997 óta fúvószenekar. 
Kultúrcsoportjaink, céljaik elérésének érdekében 2007-ben egyesületté alakultak.
Civil szervezetünk fő tevékenysége a csoportjaink működtetése és támogatása.
Egyesületünk céljai:
- a német nemzetiségi kulturális hagyományok őrzése, ápolása és fejlesztése elsősorban Leányvár településen,
- a helyi és a magyarországi németek kultúrájának, szokásainak, hagyományainak megismertetése,
- képzések és továbbképzések támogatása, szervezése,
- országos és nemzetközi kapcsolatok szervezése,
- tagjai érdekeinek érvényesítése,
- a német kisebbségi önkormányzatokkal, egyesületekkel és más kulturális szervezetekkel való együttműködés,
a német nemzetiségi hagyományok ápolása és fejlesztése érdekében. 
- lehetőséget adni arra, hogy az ifjúság megismerje a német nemzetiségi kultúrát.
- aktívan bekapcsolódni az önkormányzat helyi kulturális életébe.